Niższy podatek dochodowy w zamian za pieniądze na urlop

urlop

Okres urlopowy trwa, więc warto wiedzieć, jakie świadczenia przysługują nam z tego powodu ze strony pracodawcy. Także sami zatrudniający powinni wiedzieć, w jaki sposób mogą skorzystać na urlopach swoich podwładnych. Trzeba jednak przyznać, że korzyści z wypłaty świadczeń urlopowych swoim pracownikom mogą czerpać jedynie niewielkie jednostki gospodarcze, zatrudniające nie więcej niż 20 osób.

Świadczenie urlopowe jest dodatkiem wypłacanym przez pracodawcę dobrowolnie. Firma nie musi decydować się na taki gest wobec swoich pracowników, jednak o tym, że nie zostaną im wypłacone środki wakacyjne, podwładni muszą zostać poinformowani nie później niż do końca stycznia tego samego roku. W przypadku, gdy firma zamierza wypłacić świadczenia wakacyjne, to muszą je otrzymać wszyscy pracownicy.

To także pracodawca samodzielnie ustala wysokość świadczenia. Największa stawka, sięgająca 1458,57 zł dotyczy osób pracujących w szczególnych warunkach. Zwykli pracownicy mogą otrzymać nie więcej niż 1093,93 zł. Świadczenia te dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę na pełnym etacie. Podwładni, którzy pracują na pół lub ćwierć etatu również mogą otrzymać dodatek, jednak będzie on proporcjonalnie mniejszy niż w poprzednim przypadku. Przy zatrudnieniu na ¾ etatu można liczyć na 820,45zł, na ½ etatu jest to 546,97zł, a na ¼ etatu można dostać 273,48zł. Pracując w trudniejszych warunkach, możemy liczyć na świadczenie w wysokości 364,64 zł, 729,29 zł lub 1093,93 zł w zależności od wymiaru czasu pracy zawartego w umowie.

Świadczenia urlopowe należą się wyłącznie tym etatowym pracownikom, którzy wybierają się na urlop trwający nie krócej niż 14 dni. Do wolnego wlicza się przy tym również weekendy, czyli soboty i niedziele, a także ewentualne święta. Należy też podkreślić, że świadczenia tego typu mogą pojawiać się jedynie w tych zakładach pracy, w których nie funkcjonują fundusze świadczeń socjalnych.

Te przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników, mogą odliczyć wypłacone świadczenia wakacyjne od podatku. Przekazane podwładnym środki mogą być bowiem traktowane, jako koszty uzyskania przychodów. Firmy zatrudniające więcej niż 20 pracowników mogą wypłacać świadczenia urlopowe, jeśli nie posiadają funduszy świadczeń socjalnych, ale nie mają prawa odliczenia ich sobie od podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.