Małe firmy nie doliczają kontrahentom odsetek za zwłokę w płatnościach. Dlaczego?

windykacja długu

Małe firmy nie chcą odzyskiwać długów wraz z odsetkami? Takie można odnieść wrażenie, ponieważ niewiele jednostek z tego sektora nalicza dodatkowe opłaty za zwłoki w płatności. Czym powodowana jest ta pobłażliwość wobec kontrahentów?

Mimo możliwości naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach, 76% polskich firm z sektora małych przedsiębiorstw nie decyduje się na wyciąganie konsekwencji wobec swoich kontrahentów. Takie prawo daje im obowiązująca od kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jednak z badań wynika, że przedsiębiorcy nie uważają opóźnień za wystarczający powód do przysparzania kłopotów swoim partnerom biznesowym.

Dane dostarczone przez Keralla Research na zlecenie firmy Kaczmarski Inkasso pokazują, że niewiele ponad 21% małych firm korzysta z przysługującego im prawa do uzyskiwania rekompensaty od zadłużonych kontrahentów. 80,3% przedsiębiorców decyduje się na doliczenie odsetek do podstawowej kwoty zadłużenia, a 9% wybiera czynności windykacyjne, których kosztem dodatkowo obarcza dłużników. Niemniej jednak 31,1% stara się działać na rękę zadłużonych i wydłuża im czas spłaty zaległości na okres nie dłuższy niż 60 dni. Sukces w odzyskiwaniu długów na własną rękę udaje się odnieść połowie firm.

Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą podejmować radykalnych kroków, by zwalczyć problem nieterminowych kontrahentów? 75% respondentów uznało, że zwlekanie z płatnością, choć często utrudnia działalność firmy, nie jest jednak powodem wystarczającym do korzystania z zapisów znajdujących się w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 35% pytanych przyznało, że nie chce stracić partnerów handlowych, dlatego woli znaleźć inny sposób na przyspieszenie terminu zwrotu należności. Pracownicy Krajowego Rejestru Długów potwierdzają, że znaczna część rodzimych przedsiębiorców woli spóźnione płatności niż utratę stałych klientów.

Podobne były wyniki badań przeprowadzonych na prośbę Rzetelnej Firmy. Według nich 2/3 przedsiębiorstw musi radzić sobie ze spóźnionymi zapłatami zarówno ze strony nowych, jak i stałych klientów. Te same badania wskazały, że ok. 50% firm wystawia faktury z odroczonym terminem zapłaty dla 76% swoich dotychczasowych kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.