Małe firmy: jaka pomoc od instytucji państwowych?

dotacja na założenie firmy

Małe firmy są zwykle tymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Muszą zmierzyć się z dużą konkurencją, a to często szybko eliminuje je z rynku. Mogą jednak liczyć na pomoc państwa. Jak ona wygląda i kto jej udziela?

Oferta instytucji państwowych wobec małych i średnich firm jest już całkiem spora, a jednak wciąż poszerza się zakres możliwości, z jakich mogą skorzystać takie jednostki. Do podmiotów, które będą wspomagać małych przedsiębiorców w najbliższych latach należy m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie w tym celu wykorzystywała środki zgromadzone na funduszu ARP Venture. Oferta jednostki kierowana jest do przedsiębiorstw już istniejących, o czym świadczy fakt, że fundusz zajmuje się jedynie tzw. drugą rundą finansowania. Oznacza to, że można tu otrzymać środki na sfinansowanie rozpoczęcia już gotowych produktów. Na pojedynczy projekt fundusz będzie gotowy przekazać do 5 do 15 milionów złotych. W przypadku starań o taką pomoc, trzeba jednak wykazać, że firma pozostanie w Polsce i przysłuży się społeczeństwu.

Małe firmy mogą także starać się o pozyskanie kapitału od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mogą one zostać wykorzystane na prowadzenie badań oraz na opracowanie prototypów wspomagających rozwój przedsiębiorstwa. Jest jeszcze Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przekazuje środki bezpośrednio firmom lub funduszom zalążkowym wspomagającym jednostki dopiero pojawiające się na rynku.

Rozbudowywana jest również oferta kierowana do mniejszych przedsiębiorców przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma on uruchomić fundusz gwarancyjny, w którym wykorzystywane będą środki pochodzące z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Jego zadaniem będzie udzielanie gwarancji dla kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych przez mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Starać się o nie mogą firmy stawiające na innowacyjność i potrzebujące pieniędzy na opracowanie, wprowadzenie lub zakup innowacyjnych technologii.

BGK wciąż oferuje też gwarancję de minimis, która do końca maja tego roku pozwoliła polskim firmom zaciągnąć kredyty na łączną sumę 35,5 miliarda złotych. BGK oferuje także kredyt technologiczny, który polega na refundacji kosztów poniesionych przez małe i średnie firmy w związku z kredytami zaciągniętymi w bankach komercyjnych na wdrożenie nowych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.