Komisja Europejska chce wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

recykling śmieci

VanderWolf Images/bigstockphoto.com

Komisja Europejska chce wprowadzić pakiet Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, który miałby służyć zarówno firmom, jak i środowisku. Pozytywnie odnoszą się do niego również Polscy przedsiębiorcy. Jakich dopatrują się w nim pozytywów?

Komisja Europejska planuje wdrożenie pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Ma to być długoterminowy plan zmniejszenia ilości odpadów, który przyniósłby pozytywne efekty zarówno dla środowiska, jak i dla firm. Polscy przedsiębiorcy podchodzą do pakietu z dużym optymizmem i zakładają, że przyniesie on szereg korzyści dla rodzimego biznesu.

KE zamierza dążyć do lepszego wykorzystania zarówno surowców, jak i produktów oraz odpadów produkcyjnych. Miałoby to skutkować zmniejszonym zużyciem energii oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Żeby udało się uzyskać taki efekt, będzie trzeba zwiększyć ilość odpadów poddawanych recyklingowi tak, by zdecydowanie mniej było składowanych. Poza tym wymagane będzie wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad segregowania śmieci. Mają one dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw, ale również gospodarstw domowych i wszystkich innych miejsc, w których generowane są odpady.

Kluczem do wprowadzenia pakietu mają być 4 dyrektywy, które określają szczegóły zmian. Pierwsza z nich traktuje o gospodarowaniu odpadami, druga dotyczy odpadów opakowaniowych, trzecia – odpadów elektrycznych i elektronicznych, a ostatnia mówi o składowaniu odpadów. KE zakłada, że dzięki realizacji wytycznych zawartych w dyrektywach, do 2030r. uda się zmniejszyć ilość odpadów aż o 50%. Działania mają zostać sfinansowane ze środków unijnych, pochodzących z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 650 mln euro to środki z programu „Horyzont 2020”, 5,5 mld euro to pieniądze z funduszy strukturalnych na gospodarowanie odpadami.

Polscy przedsiębiorcy są zadowoleni z planów KE. Zwracają jednak uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów unijnych. Chcą, żeby zasady dla wszystkich były równe i niezależne od interpretacji konkretnych podmiotów. Dodają, że w chwili obecnej najistotniejsze jest uregulowanie kwestii składowania odpadów komunalnych. Pozytywnie na plany KE patrzy także polski rząd, który jednak zaznacza, że pakiet Gospodarka o Obiegu Zamkniętym będzie wymagał od resortu środowiska aktualizacji Krajowego programu gospodarki odpadami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.