Kolacja biznesowa – można ją wrzucić w koszty

kolacja biznesowa

Zgodnie z niedawnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kolacje biznesowe można traktować jako koszty uzyskania przychodu. Dzieje się tak dlatego, że nie mają one na celu poprawy wizerunku firmy i nie powinno się uznawać ich za koszty reprezentacji. Są natomiast kosztami przychodu, ponieważ stanowią element rozmów związanych z interesami.

Niemniej jednak, sędzia wydający wyrok w tej sprawie zaznaczył, że jest to kwestia dość kłopotliwa i na każdą taką kolację należy patrzeć indywidualnie. Zdarza się bowiem, że ma ona bardziej charakter reprezentacji i wtedy nie należy zaliczać jej do kosztów przychodu. Sędzia dodał również, że granica między kolacją biznesową zaliczaną do kosztów przychodu, a tą zaliczaną do kosztów reprezentacji jest tak cienka, że nie da się wydać uchwały, która odnosiłaby się do wszystkich tego typu spraw.

Sprawa kolacji biznesowych okazała się być na tyle poważną, że wyrok w tej sprawie był wydawany w powiększonym składzie sędziowskim, na który składało się aż 7 sędziów. Należy bowiem podkreślić, że wyroki w takich sprawach są naprawdę trudne do określenia. Do tej pory zdarzały się już podobne sytuacje, a wyroki znacznie się od siebie różniły. Niektórzy sędziowie twierdzili, że kolacje biznesowe służą wyłącznie do budowania dobrego wizerunku firmy w oczach kontrahentów. Inni jednak dostrzegali, że trudno wyobrazić sobie rozmowy biznesowe bez poczęstunku, a skoro kończą się one umowami dającymi zarobek, to należy wliczać je do kosztów przychodu.

Co ciekawe, sędzia zaznaczył również, że gdy mowa jest o przepisach podatkowych, to słownikowa definicja „reprezentacji” nie zawsze się sprawdza. Uznał, że w przypadku, gdy mowa o biznesie i o tej konkretnej sprawie, to reprezentację należy rozumieć, jako działania mające na celu podkreślenie statusu firmy i jej właściciela. To także te czynności, które mają zaprezentować firmę z jak najlepszej strony, pomagając w nawiązywaniu dobrych relacji z kontrahentami. Chociaż takie działania pomagają w rozwoju jednostki, to jednak nie są one konieczne, dlatego nie należy zaliczać ich do kosztów przychodu.

Wydając taki wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny podważył wcześniejszą decyzję Izby Skarbowej z Katowic, która nie chciała uznać wydatków na napoje i catering podczas spotkania biznesowego do kosztów przychodu. Przedsiębiorca, którego dotyczyła ta sprawa, postanowił odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.