Firmy unikają płacenia podatku dochodowego – co na to eksperci?

rozliczanie podatków

Już od kilku lat można zauważyć, że wiele polskich firm dokonuje podatkowej emigracji, by nie uiszczać tego typu opłat w Polsce. Okazuje się jednak, że zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju nie mamy powodów do narzekań.

Emigracja podatkowa firm widoczna jest w Polsce już od kilku lat i uważa się że nie jest ona zjawiskiem korzystnym dla rodzimej gospodarki. Międzynarodowi eksperci zwracają uwagę na fakt, że nasz system podatkowy nie należy do idealnych i wskazują elementy, które chętnie by w nim zmienili. Okazuje się jednak, że zmiany niekoniecznie działałyby na korzyść przedsiębiorców. Eksperci pracujący dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zauważają, że nie mamy powodów do narzekań.

Pracujący dla OECD specjaliści, którzy sporządzili raport dotyczący systemów podatkowych w 34 krajach członkowskich stwierdzili, że przede wszystkim uprościliby w Polsce przepisy podatkowe. Wychodzą z założenia, że mniejsza liczba zapisów ograniczyłaby pole działania oszustów. Poza tym redukcja lub całkowita likwidacja dostępnych obecnie ulg i odpisów przełożyłaby się na większe wpływy do budżetu państwa. Zdaniem specjalistów, trzeba też pozbyć się sposobów na omijanie płacenia podatków. Żeby mogło się to stać, przepisy powinny być bardziej restrykcyjne, ale przy tym krótkie i zwięzłe.

Żeby jednak dokładnie kontrolować poczynania podatników, w tym głównie firm, należy rozbudować i zoptymalizować działanie systemu kontroli podatkowej. Ciekawym pomysłem byłoby wprowadzenie możliwości negocjacji podatkowych dla firm. Z takiego rozwiązania korzysta już Szwajcaria, w której podmioty gospodarcze mogą walczyć o obniżenie swoich podatków, gdyż tamtejszy rząd woli uzyskać mniejsze podatki, niż nie otrzymać ich wcale. Taka metoda pozwala dojść do porozumienia bez większych szkód dla firm.

Uznano także, że należy zmienić zasady funkcjonowania podatku VAT, który daje zbyt wiele możliwości wyłudzeń i wymuszeń. Ponadto pieniądze otrzymane z podatków państwo miałoby przeznaczać na inne, precyzyjnie wybierane cele. Podkreślono przy tym, że mieszkańcy Skandynawii płacą wysokie podatki, ale nie narzekają na to, ponieważ mają świadomość ich racjonalnego spożytkowania. Eksperci twierdzą, że także polski rząd powinien przeznaczać środki pozyskane z podatków na dobra publiczne satysfakcjonujące większość społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.