Doradztwo energetyczne dla MŚP

linia energetyczna

W ramach Krajowego Systemu Usług udzielane będą usługi doradztwa energetycznego. Program będzie skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw. Bezpłatnych porad będzie udzielało dziesięć podmiotów z całej Polski.

Przeznaczony na ten cel budżet wynosi 4,2 mln zł, pieniądze będą pochodziły m.in. z unijnego programu Kapitał Ludzki. Praca poszczególnych ośrodków doradczych koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodki KSU są prowadzone głównie przez agencje, ośrodki naukowe oraz fundacje. Od połowy września usługi doradztwa energetycznego świadczą takie ośrodki jak Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z Łodzi, EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze z Białegostoku, Fundacja Poszanowania Energii z Warszawy i Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa. Podmioty te zostały wyłonione w ramach konkursu.

Warunkiem koniecznym do spełnienia przez firmy, które chciałyby skorzystać z tego rodzaju usług, jest minimalne roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ.

Działania dążące do optymalizacji wydatków energetycznych poszczególnych przedsiębiorstw będą prowadzone dwuetapowo. Pierwszą część będzie stanowił tzw. audyt energetyczny. Analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki energetycznej w firmie. Opracowane zostaną możliwe do wdrożenia działania zwiększające jej efektywność. Drugim zaś etap będzie polegał na udzieleniu przedsiębiorcy wsparcia przy wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań i usprawnień. Wszystkie działania korygujące mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 5 proc.

Oprócz działań korygująco–naprawczych, zastosowanych podczas tego programu, w mikro i małych przedsiębiorstwach, ważne jest również samodzielne przeanalizowanie umów z dostawcą energii. Eksperci przekonują, że oszczędności mogą sięgać nawet do 35 proc. Czasem do obniżenia rachunków wystarczy dostosowanie umowy z dostawcą prądu do rzeczywistego zużycia energii w firmie. Praktyka pokazuje, że wielokrotnie firmy, na umowach zawartych z zakładem energetycznym, mają wpisane znacznie wyższą moc zamawianą aniżeli moc przez nie pobierana. Przedsiębiorcy mogą ograniczyć rachunki za prąd inwestując w wymianę urządzeń czy zamianę źródeł energii na bardziej energooszczędne, a także lepsze oświetlenie. Takie długofalowe inwestycje w modernizacje zwracają się najczęściej w ciągu 2-3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.