Będzie zwiększenie zatrudnienia w firmach

wykres

Badania, które przeprowadziła firma Randstad wskazują, że sytuacja na polskim rynku pracy będzie ulegała dalszej poprawie. Nie dość, że politycy spodziewają się spadku bezrobocia, to w dodatku, zwiększyć ma się liczba etatów w polskich firmach. Gotowość do zatrudniania nowych pracowników zgłosiło już 26% przedsiębiorstw. Plany dotyczą najbliższych 6 miesięcy. Swoje decyzje przedsiębiorcy argumentują faktem, że ożywienie gospodarcze staje się już widoczne również dla firm działających na terenie Polski, a to oznacza, że aby sprawnie funkcjonować, będą one potrzebowały odpowiedniej liczby pracowników.

Poza 26% firm, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie, odnotowano jeszcze 10% tych pracodawców, którzy zakładają, że będą redukować kadrę pracowniczą. Natomiast zdecydowana większość tak, jak choćby w poprzednim miesiącu, twierdzi, że nie będzie zmieniała zatrudnienia. Jeżeli chodzi o firmy, które chcą zatrudniać, to najwięcej zauważono ich w sektorze przemysłowym. Niemniej jednak, sporo jest też przedsiębiorstw chcących przyjmować nowych podwładnych w sektorze handlowym i budowlanym. Gotowość do zatrudniania wyrażają również firmy zajmujące się obsługą nieruchomości oraz innych przedsiębiorstw.

Jeżeli chodzi o prognozy względem kolejnych miesięcy, to 37% polskich przedsiębiorców jest niemal pewnych, że w kolejnych miesiącach polska gospodarka będzie nadal przyspieszała. Tego, że może jednak spowolnić, spodziewa się niespełna 10% ankietowanych. Wciąż natomiast największa grupa Polaków twierdzi, że sytuacja pozostanie dokładnie taka sama, jak jest, a to znaczy, że liczba miejsc pracy będzie praktycznie stała w miejscu.

Randstad pytało pracodawców także o wynagrodzenia. Właściciele firm podkreślali jednak, że wysokość pensji nie ma nic wspólnego z tym, jaka jest sytuacja gospodarcza kraju. Aż 43% respondentów podkreślało, że bez względu na kondycję rodzimej gospodarki, podwyżka i tak zależna jest wyłącznie od wyników, jakie osiąga w pracy dana jednostka. Jeśli ich efektywność oraz jakość wykonywanej przez nich pracy będzie zadowalająca, to wzrosną także stawki. O zależności ewentualnej podwyżki oraz sytuacji finansowej firmy wspominało jednak 12% osób. Niestety, nawet w razie poprawy, pracodawcy nie zgodzą się na zmianę umowy cywilnoprawnej na umową o pracę. Przyznało to 70% firm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.