7,3 mld euro – to wartość eksportu polskich firm meblarskich w 2014. Potentaci?

produkcja mebli

Polskie meble znane są w wielu krajach nie tylko Europy, ale i całego świata. Nie ma się temu, co dziwić – zgodnie z najnowszymi prognozami firmy B+R Studio, wartość eksportu polskich mebli ma wynieść w 2014 r. 7,9 miliarda euro! Jest to powodowane głównie rosnącymi inwestycjami nie tylko rodzimych, ale i zagranicznych koncernów meblowych zlecających wytwórstwo mebli polskim fabrykom. Takie działania zmuszają zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie naszego kraju do bardziej wytężonej pracy sprawiając, że w każdym kwartale na rynek zagraniczny trafia coraz więcej mebli wytworzonych w Polsce. Dzięki temu, już teraz należymy do światowej czołówki wśród producentów mebli, natomiast na naszym kontynencie jesteśmy zdecydowanymi liderami w ich eksporcie.

Według najświeższych szacunków, branża meblarska odpowiada za ok. 2% wartości polskiego Produktu Krajowego Brutto. Szybkie tempo rozwoju meblarstwa w Polsce może przynieść bardzo korzystne skutki całej gospodarce. Niemniej jednak, mówi się, że tak dynamiczny rozwój branży niesie za sobą również kilka zagrożeń. Chodzi tu zarówno o te natury technologicznej, jak i mikroekonomicznej. Istnieje też ryzyko, że nie uda się utrzymać takiego poziomu produkcji mebli, jakiego oczekują od polskich pracowników zagraniczni inwestorzy. Stanowią oni aż ok. 80% spośród wszystkich firm wytwarzających meble na terenie naszego kraju, więc ich ewentualne niezadowolenie i przeniesienie fabryk do innych państw byłoby prawdziwym ciosem dla Polaków.

Niestety, eksperci wymieniają kilka czynników, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia wydajności rodzimych fabryk mebli względem realnych potrzeb rynku. Niekorzystnie wpłynąć na nią mógłby np. brak narzędzi technologicznych, które zwiększają wydajność maszyn oraz brak instrumentów, dzięki którym można by optymalnie zarządzać procesami produkcyjnymi. Eksperci zwracają również uwagę na niedostateczną świadomość potrzeby wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Problemem mogą okazać się także kłopoty techniczne i technologiczne podczas wprowadzania nowych rozwiązań systemowych na polski rynek. Co mogłoby pomóc w zachowaniu odpowiedniej wydajności? Według analityków, są to systemy opomiarowania maszyn produkcyjnych – dostarczają one danych, które odpowiednio wykorzystane, będą podstawą do optymalizowania produkcji w polskich zakładach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.