Sektor polskich MŚP mniejszy niż w innych państwach Unii

sektor MSP - nastroje

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do takiego samego sektora w innych państwach europejskich. Jest ich najmniej w Unii Europejskiej, wynika z raportu PI Reserch przygotowanego na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

Ilość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (bez mikrofirm) wynosi 1,9 na 1000 mieszkańców, przy średniej unijnej 3,1, gdzie np. na Węgrzech wskaźnik ten osiąga 2,8 a w Niemczech aż 4,6 na tysiąc obywateli. Polskie MŚP generują 36 procent przychodów w całym sektorze przedsiębiorstw, przy 44 procentach osiąganych przez duże firmy. W państwach unijnych przychody rozkładają się inaczej, to właśnie małe i średnie firmy zasilają bardziej budżety państw niż duże przedsiębiorstwa.

Najpopularniejsze branże w jakich rozwijają się MŚP w Polsce to przemysł – 33 proc. i branża spożywcza – 29 proc. Największe przychody natomiast generują firmy handlowe – 46 proc., przemysł – 31 proc., usługi – 15 proc. i budownictwo z zaledwie 8-procentowym udziałem spowodowanym znacznie rozbudowaną szarą strefą.

Największą ilością firm MŚP może pochwalić się Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Mazowsze, łódzkie i pomorskie, gdzie wskaźniki na tysiąc mieszkańców są najbliżej średniej unijnej i wynoszą od 2 do 2,3 firm. Najgorzej jest w lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W tych województwach wskaźnik wynosi zaledwie 1,5 na tysiąc mieszkańców.

Z raportu przygotowanego dla Banku Zachodniego WBK wynika, że stosunkowo niskie nasycenie polskiej gospodarki firmami zatrudniającymi od 10 do 249 pracowników wskazuje na znaczny potencjał do ich wzrostu. Pokazuje też niewielką skłonność tych firm do inwestycji i zwiększania produkcji, co z kolei wskazuje na konieczność ich dofinansowania i szeroko pojętego wsparcia ze strony państwa, tak by zachęcić cały sektor do dynamiczniejszego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.