Remanent w firmie

remanent

Remanent pod koniec roku jest obowiązkowy we wszystkich firmach. Dzięki temu, mogą podsumować swoje całoroczne wyniki, jednocześnie sprawdzając, czy nie pojawiły się żadne niespodziewane braki.

Żeby jednak prawidłowo przeprowadzić remanent, trzeba dokładnie wiedzieć, jak go wykonać. Pierwszym krokiem przy robieniu remanentu jest określenie wszystkich rzeczy znajdujących się w firmie. Chodzi tu zarówno o spis towarów handlowych, jak i surowców podstawowych oraz pomocniczych, a także wyrobów gotowych, tych, których produkcja jeszcze nie została zakończona.

Następnie, należy dokonać wyceny wszystkich tych przedmiotów. Każdy przedsiębiorca musi to zrobić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dokonania spisu. Niestety, jest ona dość skomplikowana. Trzeba przy niej wziąć pod uwagę zarówno cenę zakupu, jak i nabycia, a także cenę rynkową oraz koszt wytworzenia danego produktu. Nie musimy wyceniać jedynie towarów obcych, jednak mamy obowiązek określenia, kto jest ich prawnym właścicielem. Wszystkie towary, które spisaliśmy i podliczyliśmy, muszą zostać wypisane zgodnie ze wzorem, który jest określony odgórnie przez Ministerstwo Finansów. Można go znaleźć w sieci. Tak sporządzony remanent musi zostać własnoręcznie podpisany przed osobę prowadzącą daną działalność gospodarczą.

W przypadku, gdy okaże się, że odnotowaliśmy nadwyżkę i produktów będzie więcej, niż być powinno, to powinniśmy potraktować je jako przychód z rzeczy otrzymanych nieodpłatnie. Będzie to także oznaczało, że zwiększy się kwota przychodu, który powinniśmy opodatkować. Jeżeli nadwyżka zostanie sprzedana, to wtedy po raz wtóry dojdzie do powstania przychodu, od którego będzie trzeba po raz kolejny zapłacić podatek.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy okaże się, że zaobserwowaliśmy braki i produktów jest mniej, niż powinno być. W takiej sytuacji najlepiej jest zwrócić się do stosownego organu podatkowego z pytaniem, jak mamy traktować poszczególne produkty. Chodzi o to, że istnieje katalog strat, których nie można traktować jako kosztów uzyskania przychodów. Większość przedsiębiorców ma problem z określeniem, czy konkretne produkty mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu, czy też nie. Aby mieć pewność, że prawidłowo rozliczymy się z podatku, bezpieczniej będzie więc zapytać o to ekspertów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.