Problemy bhp w pracy chronionej – przedsiębiorcy łamią standardy?

BHP

Ivonnewierink/bigstockphoto.com

Zasady bhp dotyczą wszystkich pracodawców i podwładnych, ale w przypadku zakładów pracy chronionej, w których zatrudnia się osoby niepełnosprawne, bezpieczeństwo i higiena pracy są szczególnie istotne. Mimo to firmy łamią przepisy!

Przeprowadzając w 2014 r. ponad 2 tysiące kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła, w jakich warunkach pracują osoby niepełnosprawne. Urzędnicy bliżej przyjrzeli się ponad 57 tysiącom stanowisk zajmowanych przez ludzi, którzy wymagają szczególnych warunków pracy. Okazało się, że ok. 20% firm łamie przepisy i nie dostosowało się do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Szczególnie zaskakujący jest fakt, że nieprawidłowości pojawiały się w tzw. Zakładach Pracy Chronionej, które z założenia mają zatrudniać więcej niż jedną osobę niepełnosprawną. Oczywistym jest zatem, że zobowiązują się one stworzyć warunki pozwalające pracownikom z dysfunkcjami na swobodne i bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Łącznie sprawdzono przeszło 400 podmiotów tego typu. Z danych PIP wynika, że 31% pracodawców w tej kategorii nie dba nawet o regularne przeprowadzanie szkoleń z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przewinienia bywają jednak poważniejsze. 16% przedsiębiorstw złamało zasady związane z udzielaniem urlopów i zwolnień z powodu wyjazdów niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. W kolejnych 12% firm dopatrzono się błędów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich, natomiast 5% pracodawców wymagało od niepełnosprawnych podwładnych wykonywania obowiązków zawodowych po zakończeniu standardowego dnia pracy.

Raporty z kontroli PIP wykazały, że najczęstszym przewinieniem pracodawców jest brak dbałości o bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej oraz o stan techniczny budynków, w których pracują podwładni. W pierwszym przypadku zastrzeżenia pojawiły się w 106 firmach, natomiast o nieruchomościach stanowiących zagrożenie mówiono w 88 przypadkach. 75 przedsiębiorstw nie zadbało o wyposażenie maszyn i urządzeń w elementy ochronne. Kolejnych 70 podmiotów gospodarczych nie dostarczyło pracownikom odzieży i butów ochronnych.

Ciekawostką jest fakt, że PIP kontrolowało nie tylko już istniejące ZPCh, ale również te jednostki, które dopiero starają się o ten status i okazało się, że te drugie dużo bardziej przykładają się do przestrzegania przepisów bhp. W ich przypadku nieprawidłowości wykrywano wyraźnie rzadziej niż w podmiotach, które już zostały wyróżniane mianem zakładów pracy chronionej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.