Pomoc de minimis dla firm: kto może skorzystać?

pieniądze

Autor: scrappy annie

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego, jak pomoc de minimis. Została ona dokładniej opisana w ordynacji podatkowej w rozdziale 7a i są to przepisy przewidujące pomoc dla firm w zakresie rozmaitych podatków. Jest to przeważnie pomoc polegająca na odroczeniu terminu zapłaty podatku lub rozłożenia go na raty.

Inną formą pomocy, rzadziej występującą, ale wciąż możliwą, jest całkowite umorzenie zaległości podatkowych lub tylko części tej zaległości. Umorzenie dotyczy również odsetek za zwłokę. Na wniosek podatnika organ podatkowy może również udzielić określonych ulg, ale tylko pod warunkiem, że konkretny przypadek znajdzie uzasadnienie w ważnym interesie podatnika lub interesie publicznym. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może złożyć wniosek o udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych. Udzielenie takowych stanowi pomoc de minimis. Jej zasady zostały określone w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego w ramach zasady de minimis. Jest to taki rodzaj pomocy, której udzielenie nie jest obwarowane ogromną liczbą różnych warunków do spełnienia. Żeby podatnik mógł z takiej pomocy skorzystać, nie może być podmiotem wyłączonym z zakresu tej pomocy i nie może mieć wykorzystanego limitu pomocy de minimis. Prawo wspólnotowe uznaje taką pomoc jedynie wtedy, gdy ze względu na swoją znikomość nie zachwieje konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym.

Charakterystyczną cechą zasady de minimis jest właśnie pomoc w bagatelnym zakresie. Wiąże się z łacińską myślą de minimis non curat lex – prawo nie troszczy się o drobiazgi. Dlatego też podatnik nie musi spełniać szeregu rygorystycznych warunków, jak często ma to miejsce w przypadku pomocy innego rodzaju. Warto wiedzieć, że pomoc de minimis jest udzielana we wszystkich sektorach gospodarki, z wyłączeniem kilku wyjątków: podmiotów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury, firm zajmujących się transportem drogowym, a także z pominięciem działalności gospodarczych działających w dziedzinie produkcji produktów rolnych, określonych w załączniku I do Traktatu oraz w kilku innych przypadkach. Ulga podatkowa nie może przekroczyć limitu 200 tysięcy euro. Podatnik, który chce skorzystać z takiej pomocy musi przedstawić informacje i zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z okresu 3 lat.

Jeden komentarz.

  1. leszek szatkowski pisze:

    mialem maly rodzinny zaklad 22-go czerwca doszczetnie splonal zostalem bez srodkow do zycia ja i cala moja rodzina cchcialbym odbudowac zaklad i niewiem do kogo zwrucic sie o pomoc podaje nr telefonu 606739377 prosze kogokolwiek orade co dalej czy mam jakas szanse;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.