Jakie zmiany mogłyby ułatwić działanie firm? Ankieta ZPRP

biurokracja

Związek Pracodawców RP przeprowadził badanie, w którym sprawdził, jakie zmiany mogłyby ułatwić funkcjonowanie polskich firm. Za najważniejszą kwestię uznano terminowe wydawanie pozwoleń, koncesji i licencji.

Związek Pracodawców RP przeprowadził ciekawą ankietę na temat zmian, których wprowadzenie mogłoby ułatwić działanie polskich firm. Badanie przeprowadzono wśród uczestników Polskiego Kongresu Gospodarczego. Aż 88% spośród nich wskazało, że najważniejszą kwestią jest ograniczenie terminu wystawiania pozwoleń, licencji i koncesji. Stwierdzono, że jeśli upłynie termin, w jakim określona instytucja miała je wydać, powinna obowiązywać zasada domniemanej zgody.

Inną zmianą, która zdaniem respondentów mogłaby zoptymalizować działanie przedsiębiorstw, jest rozstrzyganie wątpliwości zawsze na korzyść przedsiębiorcy. Takiego zdania było 86% pytanych. Ponadto ankietowani chcieliby ograniczenia możliwości kontrolowania przedsiębiorstw. Stwierdzono, że w ciągu roku kalendarzowego powinny przeprowadzać je nie więcej niż 3 różne organy państwowe. Nie da się bowiem ukryć, że nawet jeśli kontrole wypadają pomyślnie, to samo ich przeprowadzanie dezorganizuje pracę firm i odciąga uwagę właścicieli od rozwijania biznesu.

Ankietowani stwierdzili również, że ważne byłoby uporządkowanie spraw urzędowych tak, by administracja państwowa zachowywała otrzymane informacje na temat przedsiębiorstwa i nie wymagała ich ponownego podawania w następnych sprawach. Identyczny procent odpowiedzi dotyczył wprowadzenia zasady, zgodnie z którą nowe przepisy powinny prowadzić do usunięcia innych, już istniejących. Chodzi głównie o to, by system prawny był aktualny, jasny i czytelny dla wszystkich, ale też o to, by organy ustawodawcze miały pełną świadomość tego, jak wszelkie zmiany wpływają na cały system.

Związek Pracodawców RP zapytał również o największe przeszkody biurokratyczne, jakie spowalniają rozwój polskich firm. Wskazano, przede wszystkim, na zmienność przepisów oraz na złożoność i niejasność przepisów podatkowych. Za problem uznano również czas trwania postępowań sądowych, które w przypadku spraw firmowych są przesadnie rozciągnięte w czasie i przez to hamują rozwój przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.