Jak długo mogą trwać kontrole w firmie?

kontrola w firmie

Raczej trudno jest znaleźć przedsiębiorców, którzy nie czują żadnych obaw przed kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Urzędu Skarbowego. Nawet ci, którzy prowadzą interesy dbając o to, by nie naruszać prawa, niejednokrotnie boją się, że Fiskus i tak znajdzie w ich działalności coś, co może stać się podstawą do nałożenia na nich kary finansowej. Z tego powodu, pocieszeniem powinien być fakt, że prawo dokładnie reguluje maksymalny czas prowadzenia kontroli przez Skarbówkę. Niemniej jednak, okazuje się, że normy te mogą być często zmieniane, a okres sprawdzania przedsiębiorstwa w wielu przypadkach można bezproblemowo wydłużyć.

Jak wynika z prowadzonych statystyk, liczba kontroli przeprowadzanych przez Fiskusa na przestrzeni ostatnich kilku lat była względnie stabilna. Urzędnicy stosowali się również do zasad prawnych, które określają, jak długo może trwać kontrola w konkretnej jednostce. Wedle zasad, w mikroprzedsiębiorstwie kontrola może trwać max. 12 dni roboczych. W małej firmie okres jej trwania nie powinien przekraczać 18 dni roboczych. W średnich przedsiębiorstwach kontrola ma trwać, co najwyżej 24 dni robocze, a w dużych jednostkach można prowadzić ją przez max. 48 dni. Mimo tego, istnieje szereg przypadków, w których urzędnicy mogą wydłużyć czas kontrolowania firmy.

Jeżeli istnieje poważne ryzyko dokonania przez firmę wykroczenia lub przestępstwa, Fiskus może wydłużyć kontrolę, by temu zapobiec. Oprócz tego, dłuższe może być sprawdzenie wszelkich prawidłowości w sytuacji, w której przedsiębiorca wykazał kwotę VAT należną do zwrotu. W takim przypadku urzędnicy mogą skrupulatniej przyjrzeć się działalności jego firmy, kontrolując ją nieco dłużej, niż zakłada to ustawa. Opcja wydłużenia jest możliwa zarówno przy kontrolowaniu zasadności wypłacenia zwrotu VAT na materiały budowlane, jak i ogólnego zwrotu wynikającego z nadpłaty tego typu podatku.

Jeśli w tych wypadkach, przy podstawowej kontroli okaże się, że zaniżono zobowiązanie podatkowe lub zawyżono stratę o min. 10% kwoty deklarowanego zobowiązania, to można wydłużyć proces sprawdzania, by urzędnicy mieli czas na dokładniejsze przyjrzenie się księgowości danej jednostki gospodarczej. Wydłużony okres nie może jednak przekraczać dwukrotności czasu podstawowego ustalonego dla firm danej wielkości, a wszystkie informacje dotyczące przyczyn wydłużenia tego okresu muszą zostać zawarte w stosownym protokole z kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.