Chory pracownik – kiedy można go zwolnić?

zwolnienie chorobowe

Chociaż większość pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym nie można zwolnić, to jednak okazuje się, że ochrona chorego nie jest wcale stuprocentowa. Istnieją bowiem sytuacje, w których można wypowiedzieć umowę podwładnemu nawet, jeżeli przedstawił zaświadczenie dotyczące problemów zdrowotnych. Bywa nawet tak, że przebywając na zwolnieniu chorobowym, pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie! Jak to możliwe?

Pomimo tego, że Kodeks pracy rzeczywiście uniemożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym lub niebędącym w pracy z jakiegokolwiek innego, usprawiedliwionego powodu, to jednak dotyczy to wyłącznie określonego czasu. Okazuje się, że pracownik, który w danej firmie przepracował nie więcej niż 6 miesięcy, a przebywa na zwolnieniu dłużej niż 3 miesiące, może otrzymać wypowiedzenie, które będzie w pełni zgodne z prawem.

Inaczej jest w przypadku podwładnych zatrudnionych w konkretnej jednostce przez okres dłuższy niż pół roku. W ich przypadku okres ochronny to pierwsze 3 miesiące, w których pracownik pobiera miesięczne wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, a także świadczenie rehabilitacyjne. Należy przy tym podkreślić, że jeżeli pracownik po minięciu okresu ochronnego jest gotowy wrócić do pracy, to nie można wypowiedzieć mu umowy o pracę. Taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, w której pozostaje on niezdolny do wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków służbowych.

Eksperci ostrzegają też, że lepiej zrezygnować z wymówienia umowy, gdy okazuje się, że podwładny złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Przy złożeniu przez podwładnego wniosku o przyznanie renty, pracodawca ma jednak wolną drogę, ponieważ taka decyzja pracownika jednoznacznie oznacza, że nie może on już podjąć się pracy. Mimo to, aby go zwolnić, należy dysponować odpowiednim orzeczeniem lekarza wydanym na potrzeby ZUS.

Bez względu na okres ochronny, można natomiast wręczyć podwładnym wymówienie umowy o pracę w sytuacji, w której podczas ich absencji z powodów chorobowych przedsiębiorstwo ulega likwidacji lub ogłaszana jest jego upadłość. Oprócz tego, jeśli pracodawca znajdzie takie powody i udowodni przewinienia pracownika, może zwolnić go dyscyplinarnie. Istnieje też możliwość rozwiązania umowy o pracę w czasie zwolnienia chorobowego pracownika, gdy do przerwania stosunku pracy dochodzi za porozumieniem stron.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.